Fotografování

Svatební den:


Obřad + společné foto :
Ceremony + common photo: 

4.000,- Kč


Příprava nevěsty, obřad, společné foto na CD  :
Preparation of the bride , ceremony, group photo on the CD:

5.500,-  Kč


Celý den foto na CD (příprava nevěsty, obřad, společné foto, hostina) :
All day photo CD (bride preparation , ceremony , group photo , banquet) :

7500,- Kč


Ozvučení aparaturou + DJ :
Sounding apparatus + DJ

6000,- Kč

Cena je za 7 hodin reprodukce hudby. Za každou započatou hodinu + 400,- Kč

(aparatura,disko osvětlení,DJ,oblíbená muzika)
(Equipment, disco lighting , DJ , popular music)


Doprava:
Chomutov a okolí do 20 Km zdarma nad 7,- Kč/km
Chomutov and neighborhood to 20 km above the free 7,- CZK / km


SLEVA NA KOMPLETNÍ NÁBÍDKU :
(celý den fotografování,video z fotografií,ozvučení,Dj)

DISCOUNT FOR COMPLETE OFFER:
(all day shooting , video of photos, sound system, Dj)

11000,- Kč


FOTOGRAFOVÁNÍ - KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ UDÁLOSTI

Shooting cultural, social and sports events

Do 2 hodin focení  -               3000,-  Kč 
Up to 2 hours shooting

2-4 hodin focení  -                 5000,-  Kč
2-4 hours shooting

4-6 hodin focení  -              8000,-  Kč
4-6 hours shooting


6-10 hodin focení  -                1000,-  Kč
6-10 hours shooting

 
Možnost individuální domluvy při delších časových
propozicích a náročnosti.
Possibility of individual agreement at longer time
propositions and demands.

MATURITNÍ PLES

Prom

Od příprav do ukončení/ from beginning to end
od 7500,-  Kč
 

We offer individual approach to your
ABSOLUTE SATISFACTION !!! 

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH